16.02.2018

Съобщение

Във връзка с провеждането на частични избори за кмет на кметство в с.Градешница, община Криводол на 18.02.2018г. Общинска избирателна комисия - Криводол, уведомява за дежурните прокурори и съдебни служители от Районна прокуратура гр.Враца:

 • За предизборния ден - 17.02.2017г. Иван Петров Иванов-прокурор, сл.телефон 092/627483, Виолета Ангелова Васева-Христова - съдебен деловодител- сл.телефон 092/620474
 • За изборния ден - 18.02.2017г. Иван Петров Иванов - прокурор, сл. телефон 092/627483, Галина Христова Кръстева - административен секретар
23.01.2018

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия  -Криводол ще се проведе на 23.01.2018 г. /вторник/ от 17:15 ч.

22.01.2018

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия - Криводол ще се проведе на 22.01.2018 г. (понеделник) от 16:00 ч.

19.01.2018

Съобщение

Общинска Избирателна комисия-град Криводол ще проведе заседание на 19.01.2018г./ петък / от 14.00 часа.

17.01.2018

Съобщение

Заседание на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КРИВОДОЛ, ще се проведе на 18.01.2018г. /четвъртък/ от 17.30ч.

11.01.2018

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ напомня, че до 17.00 часа на 18.01.2018г. е последния срок за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Градешница, община Криводол, област Враца насрочени за 18.02.2018г.

10.01.2018

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия ще се проведе на 10.01.2018г. от 17,30 часа

08.01.2018

Съобщение

Днес 08.01.2018г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КРИВОДОЛ, започна работа по провеждането на частични избори за кмет на кметство с.Градешница, община Криводол, област Враца насрочени за 18.02.2018г. от Президента на Република България с УКАЗ №260/ОБН.ДВ 102/22.12.2017г. Комисията работи в Заседателната зала на Общинска администрация - ул."Освобождение" №13 всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Контакти: Председател ОИК-Криводол Силвия Каменова-0876944952 ОИК-Криводол-087676944965
27.11.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия ще заседава на 28.11.2017г. от 17.00 часа.

08.09.2017

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КРИВОДОЛ-публикува

Публичен регистър на  партиите   в частичен избор за кмет на кметство с.Ракево община криводол на 08.10.2017г.

Вх.№1/05.09.2017г.

Политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Частичен избор кмет на кметство с.Ракево

№4866-МИ от 29 август 2017г.

 

№238-МИ от 05.09.17г.

гр.Криводол, ул.”Васил Левски” №19,

[email protected]

 тел.0879396940,

Валентин Лазаров Кирилов

 Вх.№2/05.09.2017г.

 

 

 

Политическа партия ГЕРБ

Частичен избор кмет на кметство с.Ракево

№4864-МИ от 29 август 2017г.

 

 

№239-МИ от 06.09.17г.

гр. Криводол, ул.”Освобождение” №10, павилион №9,

[email protected] тел.0898463550,

Петър Спасов Комитски

Вх.№3/07.09.2017г.

 

Политическа партия „ВОЛЯ”

Частичен избор кмет на кметство с.Ракево

№4873-МИ от 01 септември 2017г.

 

№240-МИ от 07.09.17г.

гр.Варна, ж.к Младост, бул.Република №15, сграда на Медицински център Младост

тел.0879878980

Светослав Тодоров Петров

Вх.№4/07.09.2017г.

 

 Политическа партия ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

 

 

 

Частичен избор кмет на кметство с.Ракево

№4869-МИ от 01 септември 2017г.

№241-МИ от 07.09.17г.

гр.Враца, ул.”Екз.Йосиф”77, бх.Б, ап.43,

тел.0887562126,

Тихомир Петров Тодоров

 

 

08.09.2017

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪОБЩАВА,ЧЕ ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ правят предложение за регистрация на кандидатските си листи до 17,00 часа на 12.09.2017г.

06.09.2017

Съобщение

РЕШЕНИЕ
№ 4881-МИ
София, 05.09.2017

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частични избори за кметове, насрочени на 8 октомври 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21 и чл. 423 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 4035-МИ от 15 ноември 2016 г. и протоколно решение на Централната избирателна комисия от1 септември2017 г., на 5 септември 2017 г. в 10.00 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1, Централната избирателна комисия проведе жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 8 октомври 2017 г. След проведения жребий Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обявява следната поредност на номерата на партиите в бюлетината:

 

1

ПП ГЕРБ

2

Движение за права и свободи – ДПС

3

ПП ДОСТ

4.

НОВА СИЛА

5

ВОЛЯ

6

партия АТАКА

7

ПП Българска Социалдемокрация - Евролевица

8

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

9

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

10

ВМРО – Българско национално движение

 

Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер важи за частичните избори за кметове на 8 октомври 2017 г. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за кмет срещу наименованието на избраната при жребия партия.

Когато партия не е регистрирала кандидатска листа в частичните избори за кметове, насрочени на 8 октомври 2017 г., в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в частичните избори за кметове, насрочени на 8 октомври 2017 г., следват номерата на партиите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК.

На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2017 в 15:21 часа

05.09.2017

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ-КРИВОДОЛ напомня, че до 07.09.2017г. до 17.00часа /вкл./ тече регистрацията на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в частичен избор за кмет на кметство с.Ракево насрочен за 08.10.2017г. с Указ№177 от 10.08.2017г.

05.09.2017

Съобщение

Следващото заседанието на Общинска избирателна комисия Криводол- на 6-септември 2017 година е насрочено за 10.00часа.

22.08.2016

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Криводол, приема документи за регистарция на парии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичен избор за кмет на кметсво с.Добруша, община Криводол, облас Враца на 02 октомври 2016г. всеки календарен ден, считано от 22.08.2016г. до 01.09.2016г. в работно време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа

На 01.09.2016г. ОИК- Криводол ще работи с удължено работно време, като ще приема документи за регистрация до 18.00 часа.

20.10.2015

Съобщение на ОИК - Криводол

В изпълнение на писмо Изх. No МИ-15-1426/19.10.2015 на ЦИК, ОИК-Криводол публикува сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за глауване в отделните видове избори на територията на Община Криводол:

SKMBT_C45015102015550.pdf

15.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Криводол (ОИК Криводол) ОПОВЕСТЯВА предложените от кмета на община Криводол мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. в община Криводол, както следва:

 • Определя се като достъпна за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването следната секция:

 

№ НА ИЗБИРАТЕЛНА

СЕКЦИЯ

АДРЕС

06 21 00 003

НЧ "Н. Й. Вапцаров-1924", гр. Криводол, ул. „Освобождение” № 13

ОИК Криводол ОПОВЕСТЯВА, че заявки за транспорт в изборния ден за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гр. Криводол ще се приемат на тел. 0879 396962 от 07.00 ч. до 18.00 ч. на 25.10.2015 г.

13.10.2015

Съобщение

ОИК Криводол съобщава, че ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) и членовете на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. на 19.10.2015 г. (понеделник) от 15.00 часа в Южна зала на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1924" гр. Криводол.

05.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Криводол уведомява партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирали в ОИК-Криводол кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК - Криводол един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК-Криводол на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

02.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Криводол уведомява партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирали в ОИК-Криводол кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че могат да подават заявления за регистрация на застъпници на кандидатските листи (Приложение No 68-МИ от изборните книжа) и заявления за регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа за изборите за общински съветници и кметовете (Приложение No 69-МИ от изборните книжа) всеки работен ден до 17.00 часа.

Заявленията за регистрация се предават в ОИК - Криводол на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 18.00 часа на 23 октомври 2015 г.  Застъпниците се регистрират с решение на ОИК - Криводол.

Поредността на данните на застъпниците следва да съответства на поредния номер на заявения за регистрация застъпник в съответното заявление /Приложение No 68-МИ от изборните книжа/ Приложение No 69-МИ от изборните книжа/.

 

 

29.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Криводол съобщава, че със свое решение № 99-МИ от 29.09.2015 г. утвърди график за 24-часови дежурства на членовете на ОИК Криводол, както следва:

 

Ден

Дежурни членове

29.09.2015 г. вторник

Силвия Крумова Каменова

30.09.2015 г. сряда

Ивалина Максимова Георгиева

01.10.2015 г. четвъртък

Диана Миткова Тодорова 

02.10.2015 г. петък

Силвия Пламенова Илиева

03.10.2015г. събота

Евгения Иванова Илиева

04.10.2015 г. неделя

Етелка Костадинова Иванова 

05.10.2015 г. понеделник

София Ангелова Иванова - Николова

06.10.2015 г. вторник

Йонета Велкова Николова

07.10.2015 г. сряда

Геновева Стаменова Гешовска

08.10.2015 г. четвъртък

Мария Тодорова Богданова 

09.10.2015 г. петък

Тонка Илкова Тончева

 

Телефони за връзка с ОИК Криводол:

0876 940089

0876 940016

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Силвия Каменова

 

СЕКРЕТАР:

Диана Тодорова

22.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Криводол съобщава, че поредните номера на партиите, коалиците, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г. в община Криводол ще бъдат определени чрез жребий от Общинска избирателна комисия Криводол на 23 септември 2015г. - сряда от 15.00 часа във фоайето на Народно читалище "Н.Й.Вапцаров 1924"

Тегленето на жребия е публично и на него могат да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. 

15.09.2015

Съобщение на ОИК - Криводол

Общинска избирателна комисия - Криводол, приема документи за регистрация на кандидати  за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. всеки календарен ден, считано от 15.09.2015 г. до 22.09.2015 г. в работно време на комисията, както следва:

- в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.

- в събота и неделя и в неработни дни от 10.00 часа до 16.00 часа.

На 22.09.2015 г. ОИК-Криводол ще работи с удължено работно време като ще приема документи за регистрация до 18.00 часа.

14.09.2015

Съобщение

ВАЖНО!!! Относно списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет на кметство.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 66-МИ

11.09.2015

Съобщение

Важно!!! Относно електронната таблица, която следва да подаде инициативен комитет при регистрация на независими кандидати в изборите за общински съветници и кметове в ОИК

можете да изтеглите от тук: http://www.cik.bg/f/1319

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 293 / 02.02.2019

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от листата на местна коалиция ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРИВОДОЛ – „ЛАРК“

 • № 292 / 25.02.2018

  относно: определяне на членове на Общинска избирателна комисия Криводол за предаване на избирателни списъци от произведените частични избори за кмет на кметство с.Градешница на 18 февруари 2018 г. в община Криводол на първи и втори тур за проверка на ТЗ на ГД ГРАО, гр. Враца.

 • № 291 / 25.02.2018

  относно: Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия Криводол, за предаване на протоколи на ОИК и СИК от проведен втори тур за частични избори за кмет на кметство с. Градешница на 25.02.2018г. в община Криводол.

всички решения